ХАРМАГ I
/ ургамал /

Хотиртон овгийн төрөл, сондуул гэдэг сөөг ургамлын үр, мойл мэт хэлбэртэй, хүн иддэг, нэгэн зүйл жимс ургах бут - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАРМАГ II