ХАРМАГ II

Хамж тармах багаж, тармуур.

Ижил үг:

ХАРМАГ I