ХАРНУУД

Арван гуравдугаар зууны үеийн монгол аймгуудын нэгний нэр.