ХАРСДАХ

Хэтэрхий харс болох, харсын учир тохиромжгүйдэх.