ХАРСАХ

1. Үл бүтэх явдал тохиолдсонд гэмшин зовних, хорсох, хар буух;


2. Харамсан хайрлах.