ХАРМАГТ :

хармагт сондуул (нэгэн зүйл сондуул, үрийг хармаг, үндсэн дээр нь улаан гоёо ургана).