ХАРМАХ

1. Хамах, шүүрдэх: хог хармах (хог хамах, шүүрдэх), өвс сүрэл хармах (өвс сүрэл хамж дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үгүй болтол нь цөлмөн авах: хамаг мөнгийг хармаж авах (хамаг мөнгийг нь цөлмөж авах, бүгдийг хуу хамах, авах).

хог хармах хог хамах, шүүрдэх
өвс сүрэл хармах өвс сүрэл хамж цуглуулах
хамаг мөнгийг хармаж авах хамаг мөнгийг нь цөлмөж авах, бүгдийг хуу хамах, авах