ХАРМАЖ
/ ургамал /

Уруултан овгийн төрөл нэг наст өвс.