АЛЖУУ I

Ажил хөдөлмөр хийх дургүй, хийсэн ч залхуу, назгай, хойрго - Алжуудаа амтшиж, залхуудаа залхайрах. дэлгэрэнгүй... алжуу эхнэрт ангаа шалтаг [зүйр цэцэн үг] (а. Залхуу эхнэрт юм бүхэн шалтаг; б. Алив зүйлээр шалтаг болгон ажлаас хойш суухыг хэлсэн санаа), алжуу хүн (залхуу хүн), алжуу залхуу [хоршоо] (ажил хэргээс хойш суумтгай) - Есдүгээрт алжуу залхууг тэвчтүгэй. В.Инжаннаши. Хөх судар., алжуу хүн нар гарахаас айна, ажилч хүн нар шингэхээс айна [зүйр цэцэн үг] (залхуу хүнийг үйл хөдлөлөөр нь таньж болно гэсэн санаа), алжуу хүнд цаг урт, ажилч хүнд сар охор [зүйр цэцэн үг] (а. Бүү залхуур, цаг хугацаатай уралдаж ажил хөдөлмөр эрхэл; б. Цаг хугацааны урт, богино гэдэг санааных байдаг гэсэн санаа), алжуу залхуу амьдралд харш, архи тамхи биенд харш [зүйр цэцэн үг] (залхуу хойрго зан амьдралд муу нөлөө үзүүлдэг гэсэн санаа), нохой алжуу бол баас олж долоохгүй [зүйр цэцэн үг] (залхуу хойрго бол хоол олдохгүй гэсэн санаа), алжуу нохойд асгасан хоол [зүйр цэцэн үг] (а. Хойрго залхуу; б. Ажил үйлс цөм олиггүй, тохиромжгүй болсныг хэлсэн санаа).

алжуу эхнэрт ангаа шалтаг а. Залхуу эхнэрт юм бүхэн шалтаг; б. Алив зүйлээр шалтаг болгон ажлаас хойш суухыг хэлсэн санаа
алжуу хүн залхуу хүн
алжуу залхуу ажил хэргээс хойш суумтгай
алжуу хүн нар гарахаас айна, ажилч хүн нар шингэхээс айна

залхуу хүнийг үйл хөдлөлөөр нь таньж болно гэсэн санаа

алжуу хүнд цаг урт, ажилч хүнд сар охор

а. Бүү залхуур, цаг хугацаатай уралдаж ажил хөдөлмөр эрхэл; б. Цаг хугацааны урт, богино гэдэг санааных байдаг гэсэн санаа

алжуу залхуу амьдралд харш, архи тамхи биенд харш залхуу хойрго зан амьдралд муу нөлөө үзүүлдэг гэсэн санаа
нохой алжуу бол баас олж долоохгүй залхуу хойрго бол хоол олдохгүй гэсэн санаа
алжуу нохойд асгасан хоол а. Хойрго залхуу; б. Ажил үйлс цөм олиггүй, тохиромжгүй болсныг хэлсэн санаа
Ижил үг:

АЛЖУУ II