АЛЖУУРАЛТАЙ

1. Хойрго, залхуу;


2. [шилжсэн] Будлиантай, самууралтай, бэрхтэй, түвэгтэй.