АЛЖААХ
/ бичиг /

1. Хүний бие ядрах, зүдрэх - Сайн, та сайн явж байна уу? гэж хариу асуугаад ардаа үүрч явсан аргаа аяархан газар дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа., алжаан ядрах (бие ихэд ядарч чилээрхэх);


2. Сэтгэл зүдэх: сэтгэл алжаах (сэтгэл зовох, чилэх).

алжаан ядрах

бие ихэд ядарч чилээрхэх

сэтгэл алжаах сэтгэл зовох, чилэх