АЛЖААРАЛГҮЙ

Алжаарал байхгүй, ядралгүй, зүдрэлгүй.