АЛДУУРАХ

Аяндаа болох, барьсан, уясан зүйл аяндаа алдрах: бүс алдуурах (бүс өөрөө тайлагдах), сэтгэл дэлгэрэнгүй... (а. Сэтгэлээ барьж дийлэхээ болих; б. Дурлах), уяа алдуурах (уяа тайлагдах) - Уяа нь алдуурсан унага адил чавхдан гүйв. Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана.

бүс алдуурах

бүс өөрөө тайлагдах

сэтгэл алдуурах

а. Сэтгэлээ барьж дийлэхээ болих; б. Дурлах

уяа алдуурах уяа тайлагдах