АЛДУУЛАГЧ

Ажил үйлийн эрчийг сааруулагч - Аж ахуйг алдуулагч нь нүдэнд үл үзэгдэн, чихэнд үл сонсогдогч, ертөнц дахиныг дэлгэрэнгүй.... Д.Нацагдорж. Зохиолууд.