АЛДРАХ

1. Барьсан зүйл гараас мултрах, гараас алдагдах;


2. Уясан, торгосон юм сулран тайлагдах - Алтан чагтага мэт алдралгүй яв. ААЗ., зангилаа дэлгэрэнгүй... (зангилаа тайлагдах), хүлээс алдрах (хүлээс тайлагдах), *сэтгэлийн жолоо алдрах (а. Тухайн зүйлд бүрэн автах; б. Ухаангүй дурлах); 2. Мохох, тамир сулрах, эрч хүч сулрах: бие алдрах (тэнхээ муудах, бие сулрах) - Сатай үүнийг сонсоод хамаг бие алдран унах мэт болов. Ш.Нацагдорж. Мандхай сэцэн., зориг алдрах (зориг мохох), мэдээ алдрах (мэдээгүй болох), сэтгэл алдрах (а. Урамгүй болох, сэтгэлээр унах; б. Хүнд сэтгэлтэй болох), тэнхэл алдрах (тамир тэнхээгүй болох), тэвчээр алдрах (цаашид тэвчиж чадахаа болих);

3. Мэдээ сураг тасрах - Уулга алдах дуунаас үргэсэн угалзын сүрэг бараа алдран хулжлаа. Т.Галсан. Мянган дэлгэрэнгүй... чимээ алдрах (а. Чимээгүй болох; б. Сураг тасрах, сураггүй болох);
4. Үгүй болох, мултрах: ял алдрах (ялаас хэлтрэн гарах, мултрах), сэжиг алдрах (сэжиг үгүй болох).

зангилаа алдрах зангилаа тайлагдах
хүлээс алдрах хүлээс тайлагдах
сэтгэлийн жолоо алдрах

а. Тухайн зүйлд бүрэн автах; б. Ухаангүй дурлах

бие алдрах тэнхээ муудах, бие сулрах
зориг алдрах зориг мохох
мэдээ алдрах мэдээгүй болох
сэтгэл алдрах

а. Урамгүй болох, сэтгэлээр унах; б. Хүнд сэтгэлтэй болох

тэнхэл алдрах тамир тэнхээгүй болох
чимээ алдрах а. Чимээгүй болох; б. Сураг тасрах, сураггүй болох
ял алдрах ялаас хэлтрэн гарах, мултрах
тэвчээр алдрах

цаашид тэвчиж чадахаа болих

сэжиг алдрах

сэжиг үгүй болох