АЛДРАЙХАН

Алдрайг өхөөрдсөн нь - Алдрайхан чи минь ирэв үү дээ. “Цог” дэлгэрэнгүй...