АЛДАРШУУЛАХ

Нэр алдрыг нь олон түмэнд түгээх - Ард түмэн, аз жаргалаа алдаршуулан дуулсан монголын уран зохиолч билээ. дэлгэрэнгүй...