АЛДАРТАЙ

Алдар бүхий, алдар нэр ихтэй: алдартай бөх (алдар нь дуурссан бөх) - Алдартай бөх байсан юм. дэлгэрэнгүй...

алдартай бөх алдар нь дуурссан бөх
алдартай дуучин нэртэй дуучин
дэлхийд алдартай дэлхий дахинд цуу алдар нь түгсэн