АЛДАРШГҮЙ

1. Алдрах аргагүй, задрахааргүй;


2. Бат, бэх;
3. [шилжсэн] Арилшгүй.