АЛДАМ I
/ хуучирсан /

Амуу будаа хэмждэг сав.

Ижил үг:

АЛДАМ II:

нүд алдам; хараа хүрэхгүй

Зочин 2016-02-27 15:35:44