АЛДААТАЙ

1. Алдаа байгаа: алдаатай бичих (мадагтай бичих) - Эсвэл Навчаа маань өнөөдөр ийм их алдаатай дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Анхны жилийн алхаа., алдаатай зүйл (мадагтай зүйл);


2. Олзгүй, ашиггүй: алдаатай наймаа (ашиггүй наймаа) - Цогзол цоохор нүүртэй эрийг яггүй золиг байж гэж хардан муугаа л үзүүлж дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Говийн өндөр.

алдаатай бичих мадагтай бичих
алдаатай зүйл мадагтай зүйл
алдаатай наймаа ашиггүй наймаа