АЛДАГ I:

алдаг оног (байнга бус; хааяа, заримдаа, үе үе), алдаг оног ирэх (хааяа ирэх, дэлгэрэнгүй...

алдаг оног

байнга бус хааяа, заримдаа, үе үе

алдаг оног ирэх

хааяа ирэх, заримдаа ирэхгүй байх

алдаг оног унших хааяа унших
алдаг оног хөтлөх

үе үе тэмдэглэл хөтлөх

Ижил үг:

АЛДАГ II