АЛД II

Орчим, хэр, үед, барагцаанд - Мах болоод буцлаад ирэхийн алдад мах ч үгүй, эмгэн ч үгүй болоод одов.дэлгэрэнгүй... нэг цагийн алд (нэг цагийн орчим), үдийн алдад (үдийн орчим), жин үдийн алдад (жин үдийн хэрд), үүр тэмдгэрэхийн алдад (үүр цайхын үед) - Үүр тэмдэгрэв үү гэхийн алдад мориндоо дөрөөлсөн билээ. Д.Цэдэв. Айргийн амт., шөнө дундын алдад (шөнө дундын орчим) - Хэрэв та итгэхгүй аваас шөнө дундын алдад нууц газраас тэр тэнгэрийг нүдээрээ харж болно. В.Шарма. Таван сургамж., үе алд [хоршоо] (эн тэнцүү, чацуу, нэг үеийн).

нэг цагийн алд нэг цагийн орчим
үдийн алдад үдийн орчим
жин үдийн алдад

жин үдийн хэрд

үүр тэмдгэрэхийн алдад үүр цайхын үед
шөнө дундын алдад шөнө дундын орчим
үе алд эн тэнцүү, чацуу, нэг үеийн
Ижил үг:

АЛД I