ХАДЛАНЖУУЛАХ

1. Мал тэжээх өвс хадлангийн газартай болгох;


2. Газрын гарцыг сайжруулах: өвс хадланжуулах (өвсний гарцыг сайжруулах).