хадлан өвс ~ өвс хадлан

а. Өвс ногоо өтгөн ургасан газар; б. Мал тэжээхээр бэлтгэж нөөцөлсөн өвс