хадлан өвс хэрэгтэй гэхээсээ хадуур багажаа сайн бэлтгэ
/ зүйр цэцэн үг /
ажил хийхээс өмнө бэлтгэл хэрэгтэй гэсэн санаа