хадлан тариалан
гурил будаа хийх, мал амьтан тэжээхээр бэлтгэж авсан тариа ногоо