хадлангийн бригад
хэд хэдээрээ нийлэн өвс хадах хэсэг