хадлангийн сэлгээ
хадлангийн талбайн бүтэц бүрэлдэхүүн, бүтээмж, шимт чанарыг үл бууруулах, он удаан жил зохистой ашиглах зорилгоор хадлангийн талбайг жил жилээр эсвэл дэлгэрэнгүй...