БҮСРЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Суусрын зулзага.