Э.Баярчимэг - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл нэртэй хэрэглэгчийн нэмсэн үг болон тайлбарын жагсаалт
Нэмсэн үг: Нийт 346 үг нэмсэн байна.
Нэмсэн тайлбар: Нийт 28 тайлбар нэмсэн байна.