ЛАРЖААРХАХ

Ларжаа татах, ямбархах - Ловон ламбугай жавдан дээрээ лавжаархаж сууна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...

буриад аялгуу (ларжаархаха) Их зан гаргах - Ловон ламбугай жавдан дээрээ ларжаархаж сууна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Э.Баярчимэг - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл2015-06-29 08:44:38