ЛАРИНГИТ
/ анагаах /

Хоолой, төвөнх үрэвсэх өвчин.