ӨВЧҮҮГЭЭР ЯВАГЧ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Hevleer yvagch

Зочин 2015-12-01 04:19:20


Биологийн ангиллаар могой нь ХЭВЛЭЭР ЯВАГЧДЫН АНГИ буюу мөлхөгчид гэдэг бүлэгт багтдаг.

Хэвлээр явагчдын ангид могойноос гадна гүрвэл, матар, яст мэлхий зэрэг амьтад хамаарна.

Зочин 2019-10-01 10:07:34