ШААРИГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Үрэл, мөхлөг ()

шар гэдэг нь бөмбөлөг , бөмбөрцөг гэсэн утгатай , шарик гэдэг нь жижиг бөмбөлөг ,үрэл гэсэн орос утгатай

земной шар - дэлхийн бөмбөрцөг

Зочин 2015-05-08 15:27:23


Холхивч, эргэвч гэсэн утгатай шарик гэсэн Орос техникийн нэр томьёо.

Хурдны хайрцгийн нэгдүгээр голын шаариг авья.

Зочин 2015-08-04 07:10:04