тарианы үелээ
тарианы далан, тариалангийн талбайг үе болгосон хэсэг