тариа ногоо
хүнсэнд хэрэглэх төрөл бүрийн будаа болон хүнсний ногоо