дээлийн хормой танах
дээлийн хормойн уртадсан болон өө сэвтэй хэсгийг хасах