ТАНГАГАНАХ

1. Юм тангага тангага хөдлөх;


2. [шилжсэн] Ажил хийхгүй дэмий л эрхлэн аашлах.