ТАНГА

Хавтгай (даавуу, зотон гэх мэт) зүйлд аливаа юмны төрх, дүр байдлыг гарган хийсэн зураг: хөрөг танга дэлгэрэнгүй...