ТАЙТГАРУУЛАХ

Сэтгэл санаа нь тогтворгүй, муу байгаа хүнд сэтгэлийг нь засах үг олж хэлэх, тайвшруулах - Цэцэн хан аймгийн нэгэн дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., аргадан тайтгаруулах (санаа сэтгэлийг нь засан тайвшруулах), уучлалт гуйн тайтгаруулах (буруугаа хүлээн сэтгэлийг нь засах), сэтгэлээ тайтгаруулах (сэтгэлээ засах, сэтгэлээ тайвшруулах) - Гутаж гуниг хурсан сэтгэлээ тайтгаруулах гэж тарвага агнахаар явлаа. Л.Түдэв. Нүүдэл.

аргадан тайтгаруулах санаа сэтгэлийг нь засан тайвшруулах
уучлалт гуйн тайтгаруулах буруугаа хүлээн сэтгэлийг нь засах
сэтгэлээ тайтгаруулах сэтгэлээ засах, сэтгэлээ тайвшруулах