уучлалт гуйн тайтгаруулах
буруугаа хүлээн сэтгэлийг нь засах