ТАВЬ

Таван арвын нийлбэр: тавин жил (таван арван жил), тавин нас хүрэх (нас сүүдэр таван дэлгэрэнгүй...

тавин жил таван арван жил
тавин нас хүрэх нас сүүдэр таван аравд хүрэх
тавин төгрөг таван арван төгрөг
тавь гарах нас таван арвыг давах
тавины ноён тавин өрхийн ноён
тавь жар а. Дэс тооны тавь, жар дахь тоо; б. Тавь орчим
тавь хүрсэн хүнийг сургаж болдоггүй таван нохойг тууж болдоггүй тавь хүрсэн хүний зан араншин, дадал хэвшлийг өөрчлөхөд тун хэцүү гэсэн санаа
тавь хүрэхэд тахиа нь дуугардаг тавь хүрч ухаан суудаг гэсэн санаа

Үйл үг. Тавих, орхих гэсэн утгатай, барих, авах гэдгийг эсрэг утгатай.

Гараа битгий тавиараа гэж эгцэм хадны дор зогссон нөхөд нь хашгирна. Галт зэвсгийн хэрэглээнд хяналт тавих тухай хууль тогтоомж.

Зочин 2015-09-23 11:14:01