тавь хүрэхэд тахиа нь дуугардаг
/ зүйр цэцэн үг /
тавь хүрч ухаан суудаг гэсэн санаа