ТАВЬШЛАХ

1. Зочдод идээ ундааны зүйл тавих;


2. Тахил тавигийн зүйл бэлдэж тавих.