ТАГАЛЦАГ

Мал, амьтны нарийн шилбэний доорх үе: хонины тагалцаг (хонины нарийн шилбэний доорх үе).