ТАГДАЛЗАХ

Тагдгар юмны байн байн хөдлөх: тагдалзан хөдлөх (тагдгар хүн, амьтны байн байн хөдлөх), дэлгэрэнгүй...

тагдалзан хөдлөх тагдгар хүн, амьтны байн байн хөдлөх
тагдалзан явах тагдгар хүн, амьтны явах, хөдлөх