ТАГ I

Тогоо, данх зэрэг сав суулганы амыг хаах зүйл - Тогоотой цай буцалж, тагаа оволзуулан оргилов. дэлгэрэнгүй... авдрын таг (авдрын амыг хаах зүйл), данхны таг (данхны амыг таглах зүйл), тагийг нь авах (ямар нэг савны амыг нь тагласан зүйлийг авах), тагийг нь тавих (ямар нэг савны амыг битүүлэх зүйлийг нь тавих) - Тусгай саванд уудалж савны тагийг тавьж хүүхдийн баривчаар хучив. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.

авдрын таг авдрын амыг хаах зүйл
данхны таг данхны амыг таглах зүйл
тагийг нь авах ямар нэг савны амыг нь тагласан зүйлийг авах
тагийг нь тавих ямар нэг савны амыг битүүлэх зүйлийг нь тавих
Ижил үг:

ТАГ II

ТАГ III

ТАГ IV

ТАГ V

ТАГ VI

ТАГ VII