ТАГ VI

Хатуу юм цохих, дэлдэхэд гарах чимээ: таг таг хийх (хатуу юмыг цохих, дэлдэхэд дуугарах) - Хадуур дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., таг хийх чимээ (хатуу зүйл унах юм уу цохих чимээ), таг хийтэл тавих (таг хийсэн чимээ гартал чанга тавих) - Шилтэй улаан архи гарган ширээн дээр таг хийтэл тавив. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг.

таг таг хийх хатуу юмыг цохих, дэлдэхэд дуугарах
таг хийх чимээ хатуу зүйл унах юм уу цохих чимээ
таг хийтэл тавих таг хийсэн чимээ гартал чанга тавих
Ижил үг:

ТАГ I

ТАГ II

ТАГ III

ТАГ IV

ТАГ V

ТАГ VII