ТАГ IV

Илжигний нүдний бүтээлэг буюу модон хударга.

Ижил үг:

ТАГ I

ТАГ II

ТАГ III

ТАГ V

ТАГ VI

ТАГ VII